Електронният справочник
CD Данъчен консултант e:

 практичен и лесен за ползване
 удобен за работа
 компетентен и актуален


Със CD Данъчен консултант
Вие си осигурявате:

 необходимата нормативна уредба
 множество коментари и експертни приложения
 данъчни калкулатори и справочна информация


Как можете да се запознаете със CD Данъчен консултант?
 
Електронния справочник можете да тествате безплатно за 3 седмици.
Достатъчно е да го поръчате по най-удобния за Вас начин: по пощата; по факс; по e-mail; по телефона.
Вашия екземпляр ще получите по пощата с препоръчано писмо на заявения адрес.
 
Как се работи със CD Данъчен консултант?
 
Поставяте диска в CD устройството на Вашия компютър и интелигентният софтуер е готов за работа.
Правилата за използване на системата са максимално опростени и са подчинени на стремежа към удобство, бързина и максимална практичност.
 
Какво да направите, след като се убедите в предимствата на CD Данъчен консултант?
 
Преведете сумата от 75.00 лв. (крайна цена с включен ДДС и такси) по банковата ни сметка.
В срок от 5 дни от Вашия превод с препоръчано писмо ще получите оригинална фактура.
Заплащането на справочника Ви гарантира правото да получавате 6 пъти годишно актуализираната версия на CD Данъчен консултант на цена 56.40 лв. (крайна цена с включен ДДС и такси).
Освен това, с оригиналната фактура Вие получавате индивидуална парола за неограничен безплатен достъп до internet версията на продукта, където разполагате с актуалната към последния "Държавен вестник" нормативна уредба.
За да си спестите банкови такси и време, можете да се абонирате за CD Данъчен консултант. Всеки клиент, заплатил годишен абонамент, получава специален подарък - практичен компакт диск в определена професионална област според издателската програма за месеца.
 
Как да постъпите, ако не одобрите CD Данъчен консултант?
 
Ние сме убедени, че това е невъзможно!
Ако все пак някакви причини налагат в момента да се разделите с Вашия електронен помощник, достатъчно е да го изпратите обратно на нашия адрес.
 
 
 
Тествайте БЕЗПЛАТНО за срок от три седмици,
като поръчате по най-удобния за Вас начин:
на тел.: 9699 191, 9699 192; на факс.: 9699 190; на адрес: София 1000, ул. Карнеги 11А

Може да направите поръчката си и през ИНТЕРНЕТ още СЕГА:


ПОРЪЧКА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ